Hot
-18%

Pravý jantárový ruženec na modlenie sa najsilnejšej modlitby sveta

90.00

Keď ju spoznáš a budeš sa ju modliť, zamiluješ sa do nej. Získaš dar nebojácneho srdca a neporaziteľného ducha. V skrýši jej Nepoškvrneného Srdca získaš vo veľmi krátkom čase bojovú zdatnosť a budeš svedkom neobyčajných zázrakov a zlomov v tvojom živote.

Pri modlení sa dostanete do zvláštneho stavu, kedy Vám ubehne s ľahkosťou 25 minút modlenia sa a pocítite, ako sa nebesia pečatia do Vášho srdca. Naozaj veľmi silný zážitok.

 1. Ružence sú posvätené svätenou vodou
 2. Vhodný na zápästie a okamžité modlenie kdekoľvek

Dostupnosť: 9 na sklade SKU: UME0006 Kategória

Popis

Na fotkách vidíte, že je to skvost.

Tieto prísľuby dala Mária tým ktorí sa budú modliť ruženec

Pri modlení sa dostanete do zvláštneho stavu, kedy Vám ubehne s ľahkosťou 25 minút modlenia sa a pocítite, ako sa nebesia pečatia do Vášho srdca. Naozaj veľmi silný zážitok.

 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
 4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, aký vedecky potvrdený zázračný predmet je v Guadalupe


Konečne reálny zázrak našej Panny Márie pred 10 000 ľudmi vo Filipínach v roku 2011 (Kliknite od 4 minúty)