Hot
-13%

Mystické mesto Božie II – Vtelenie – Priamo Boh zjavuje celý text

Original price was: 27.60€.Current price is: 24.00€. s DPH

Celú knihu zjavil priamo Boh slávnej mystičke Márií z Agrédy. Sú tam také pasáže, kde používaním zvláštnych, zaújimavo usporiadaných slov sa prenesiete priamo do prostedia a života  Svätej rodiny.

Autorkou diela je Mária z Agredy, považovaná katolíkmi za najväčšiu mystičku v histórii cirkvi. Boh zasväcuje túto mystičku do celého božieho plánu. Vy len zo zatajeným dychom čítate tieto detailne opísané texty a ponárate sa do nebeských informácií, nadiktované našim Bohom.

Druhý diel rozpráva o udalostiach od vtelenia nášho Pána až po návrat Svätej rodiny z Egypta do Nazareta. Hlavnou témou sú vianočné udalosti, španielska mystička nám ich odovzdáva zrozumiteľnou a úžasnou formou.

Ku každej knihe dostanete krásny obrázok Márie z Agrédy v rámiku, pri ktorom sa môžete modliť, zapalovať sviečky, skrášliť si vaše domovy.

Dostupnosť: 3 na sklade SKU: KNIH008 Kategória

Popis

Zhrnutie hlavných informácií o knihe

  • Budú nám odhalené skutočnosti zrodenia Ježiša Krista, návštevy troch kráľov, besnenie krutého Herodesa, útek svätej Alžbety aj so synom Jánom Krstiteľom na púšť i samotný odchod Ježiša, Márie a Jozefa do Egypta a ich zázraky, ktoré v tejto krajine vykonali.
  • Odhalenie a nevídaný opis diabolského pokúšania, ktorému bola Panna Mária vystavená a ktorému sme každodenne vystavovaní aj my.
  • Navštívime svätú Alžbetu,vypočujeme si úvahy svätého pestúna Jozefa.
  • Začítaním sa do tohto diela sa môžeme ocitnúť vo Svätej rodine a následne priniesť jej návyky a Ježiša do našich rodín.
  • Druhý diel rozpráva o udalostiach od vtelenia nášho Pána Ježiša na svet  až po návrat Svätej rodiny z Egypta do Nazareta.

Stiahnuť zaujímavý životopis Márie z Agredy (PDF)

Stiahnuť zaujímavý životopis Márie z Agredy (JPG, strana1)

Stiahnuť zaujímavý životopis Márie z Agredy (JPG, strana2)

Marie od Ježiša z Agredy, Život a dielo

Narodila se roku 1602 ve španělské Agrede, zemřela tamtéž v roce 1665. Její rodiče Francesco Fernández Coronel a Caterina Araña byli hluboce zbožní. Poté co otec i dva její bratři odešli do františkánskeho konventu sv. Antonína v Naldě, Marie s matkou proměnily domov v klášter. Roku 1627 byla Marie zvolena představenou a úřad vykonávala až do smrti. Mystické jevy, které prožívala, ustaly ve chvíli, kdy začala Boha prosit, aby ji zbavil viditelných extází, a tak ji uchránil před indiskrétními pohledy některých lidí. I nadále však měla vize trpícího Ježíše, zcela pokrytého ranami, který ji vybízel, aby trpěla z lásky k němu ve spojení s Bohem. Marie žila v přísné kajícnosti: spala jen dvě hodiny denně na holé podlaze, bičovala se do krve, nosila kající roucho, tři dny v týdnu se postila pouze o chlebu a vodě. V touze po spáse duší obdržela dar bilokace, díky němuž se objevila mezi indiány v Novém Mexiku a zvěstovala jim evangelium. Událost doložil misionář, který odjel na dané místo prověřit zprávy, jež se o tom šířily. Na pokyn zpovědníka začala roku 1637 psát Mystické město Boží (Mística ciudad de Dios) a Život Panny Marie (Vida de la Virgen Maria). První verze těchto textů byla zničena na příkaz jednoho zpovědníka, jenž byl u ní v klášteře na návštěvě. Roku 1650 jí ale jiný zpovědník přikázal, aby znovu sepsala Život Panny Marie a také vlastní životopis s popisem všech milosti, kterých se jí dostalo. 

Během pěti let (1655-1660) tedy napsala druhou verzi, jež se vyjma několika detailů zcela shodovala s první. Kromě starosti o klášter, v němž byla představenou, se zasazovala i o mir mezi národy, jak to dokládají její listy papeži Alexandru VII. († 1667), či španělskému králi Filipu IV.(† 1665), jemuž radila v záležitostech duchovního života a jemuž v dopisech (Cartas a Felipe IV) předkládala návrhy, jak moudře a spravedlivě vládnout. Z dalších děl připomeňme Každodenní cvičení a učení, jak konat své dílo s větší dokonalosti (Ejercicio cotidiano); Vlastní životopis; Duchovní žebřík k dokonalosti (Escala para subir a la perfección); Zákony Nevěsty mířící k vrcholům čisté lásky (Leyes de la esposa, ápices de su casto amor). 

Hlavním Mariiným dílem, uveřejnéným až po její smrti, je jeden z nejoriginálnějších životů Panny Marie napsaných v 17. století. Marie líčí Mariin život v chronologickém pořadí: od předurčení Panny Marie až po vtělení Slova, od vtělení Slova po nanebevstoupení; od nanebevstoupení po korunování Panny Marie. Panna Maria má v nebi zvláštní postavení. V nebi, v „mystickémměstě“ přebývá Bůh, který našel zalíbení v neposkvrněné Panně Marii, a proto se rozhodl v ní přebývat. Marie líčí „božský“, a ne lidský příběh Panny Marie a ten je sepsán výhradně na základě mystických zjevení, kterých se Marii dostalo při jejích teofanických kontemplacích. Mystické město Boží bylo přijato příznivě, ale našla se i řada odborníků, kteří je kritizovali.Nalejte si vína a ponorte sa do slov Boha (pasáž z 1.dielu)